Catalan English Spanish

IDENTITAT

DAVID CARRASCO ADVOCAT és un despatx amb vocació d'eficàcia i proximitat, de manera que la participació efectiva en totes les fases del procediment, el seguiment exhaustiu del mateix, i la informació puntual al client, és un compromís inherent a l'encàrrec professional assignat.