Catalan English Spanish

ÀMBIT DEL DRET ADMINISTRATIU

DAVID CARRASCO ADVOCAT és un despatx multidisciplinar que opera per tot el país. Treballa amb totes les disciplines jurídiques. No obstant, val a destacar les següents matèries, amb les que habitualment hi treballa.

 

ÀMBIT DEL DRET ADMINISTRATIU

  • Realització de sol·licituds de permisos de residència
  • Recursos contra resolucions denegatòries en matèria d'estrangeria
  • Tramitació de visats
  • Defensa en procediments sancionadors
  • Reclamació de danys per responsabilitat patrimonial de l'Administració