Catalan English Spanish

ÀMBIT DEL DRET CIVIL

DAVID CARRASCO ADVOCAT és un despatx multidisciplinar que opera per tot el país. Treballa amb totes les disciplines jurídiques. No obstant, val a destacar les següents matèries, amb les que habitualment hi treballa :

DRET DE FAMÍLIA

Procediments de separació i divorci. Parelles de fet. Guàrdia i custòdia. Reclamació d'aliments. Revisions de convenis o sentències. Incapacitacions.

RECLAMACIONS DE DANYS

Reclamacions de danys derivats d'accidents de trànsit.

CONFECCIÓ DE CONTRACTES

Confecció de contractes d'arrendament i compravenda.

DRET SUCCESSORI

Assessorament en matèria d’herències.

EXPEDIENTS DE NACIONALITAT

Sol·licituds. Recursos contra denegacions.

PROTECCIÓ DEL DRET

Protecció del dret dels consumidors.

RECLAMACIONS DE QUANTITAT

Judicis monitoris.

PROCEDIMENTS HIPOTECARIS

Defensa en procediments judicials. Negociacions amb entitats bancàries.